Gezondheidscentrum Maarn

De praktijk participeert in het Gezondheidscentrum Maarn/Maarsbergen, maar is elders in het dorp gevestigd.

Er is een nauwe samenwerking met de verschillende disciplines in het gezondheidscentrum, waardoor de overleglijnen kort en laagdrempelig zijn.