Kosten en vergoeding

Voor niet-gecontracteerde zorg gelden in de volgende tarieven:

Behandeling Oefentherapie Cesar in de praktijk (30 min)

Behandeling Psychosomatische Oefentherapie (45 min)

Toeslag behandeling aan huis

Toeslag behandeling in instelling 

Screening  

Intake en onderzoek na screening

Intake en onderzoek na verwijzing  

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek

Telefonisch consult  

Eenvoudige, korte rapportage

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

Niet nagekomen afspraak    *)   

€ 36,00

€ 50,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 70,00

€ 25,00

€ 40,00

€ 75,00

75% van het geldende tarief

 *)         Een niet nagekomen afspraak is een afspraak waarop u niet verschenen bent, of die korter dan 24 uur van te voren is afgezegd.

Wanneer u onverhoopt verhinderd bent en de afspraak minimaal 24 uur van te voren afzegt, worden geen kosten in rekening gebracht. Mocht ik niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden, dan kunt u de afzegging inspreken op de voicemail. Afspraken voor maandag dienen uiterlijk de vrijdag voorafgaand om 17.00 uur afgezegd te zijn.