Werkwijze

Oefentherapie Cesar

Wat is Oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een individueel gerichte behandelmethode, gericht op het behandelen en voorkómen van klachten op het gebied van houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten.

Wat vraagt u eigenlijk van uw lichaam? En wat kan het aan? Zijn die twee wel met elkaar in evenwicht? Dat is een vraag die bij klachten eigenlijk altijd met ‘nee’ wordt beantwoord. Want klachten zijn de uiting van verstoring van die balans.

Bukken, tillen, zitten, lopen ….. we doen het allemaal. Het zijn dagelijkse activiteiten die we automatisch doen, zonder erbij stil te staan hoe. Maar, die activiteiten doen we lang niet altijd op een manier die goed is voor ons lichaam. Dat realiseren wij ons in de regel niet…. tot het zo ver is dat we klachten hebben….Door u meer bewust te worden van hoe u dagelijkse bewegingen uitvoert, krijgt u meer zicht op routinehandelingen en daarmee de mogelijkheid deze zodanig te veranderen dat zij geen klachten meer veroorzaken. Door oefeningen traint u de nieuwe bewegingen, zodat zij een nieuwe gewoonte kunnen worden.

Een onderscheid met fysiotherapie is dat niet alleen gekeken wordt naar de klacht, maar ook naar de gevolgen voor andere functies van het lichaam. Bijvoorbeeld bij pijn in de knie gaan we anders bewegen, waardoor elders klachten kunnen ontstaan, en we uiteindelijk zelfs aan huis gekluisterd kunnen raken.

Niet altijd is het mogelijk om (pijn)klachten geheel op te heffen, zoals bij chronische en progressieve aandoeningen.
Dan staat één ding voorop: behoud van kwaliteit van leven. Het doel wordt dan het zo goed/ efficiënt mogelijk functioneren ondanks de klachten, rekening houdend met de beperkingen. Nadruk komt te liggen op wat nog wèl kan, en vooral ook hóe.