Kwaliteit

De kwaliteit wordt geborgd door:

 • Lidmaatschap Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).
  De VvOCM voorziet in vele kwaliteitsinstrumenten zoals Richtlijnen, Klachtenregeling, Bij- en nascholing, Beroepscode. Zij participeert in diverse landelijke overlegorganen en kwaliteitsorganisaties.

 • Registratie in het Register Psychosomatische Oefentherapie

 • Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici
  Dit register maakt inzichtelijk of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van Art.34 Wet BIG en voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

 • Intercollegiaal overleg, regionale en landelijke achterban vergaderingen
  Algemene Oefentherapie Midden Nederland
  Psychosomatische Oefentherapie Midden Nederland
  Netwerk Chronische Pijn Utrecht.
  SOLKnet

 • Multidisciplinair Overleg
  ParkinsonNet

 • Bij- en nascholing
  Met regelmaat worden er bij- en nascholingsdagen/cursussen en symposia gevolgd om de ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen.

 • KvK inschrijfnummer 30263481